วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

งานราชการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2558

งานราชการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2558 หากใครสนใจทำงานในกองทัพไทย สามารถยื่นไปสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน งานราชการใครๆ ก็อยากทำเพราะสวัสดิการดีมากๆ 
กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 136 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 136 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา
2. นายทหารประทวน จำนวน 109 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ- เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสา หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ตำแหน่งสัญญาบัตร อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
- ตำแหน่งประทวน อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
- ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร เว้นผู้สมัครกลุ่มวิทยากรผู้สมัครจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

การรับสมัครสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสมัครได้ระหว่างวันที่ 17 - 30 เมษายน 2558 ที่เว็บไซต์ http://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น