วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

งานราชการประจำปี 2558: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558


งานราชการประจำปี 2558: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 งานราชการมีความมั่นคง เปิดรับสมัครสอบใครสนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หากต้องการทำงานราชการที่มีความมั่นคง รายได้ และสวัสดิการดีด่วนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น