หารายได้พิเศษทําที่บ้าน งาน Parttimeตอนเย็น หลังเลิกเรียน

สำหรับ นิสิตนักศึกษา คนว่างงาน พนักงานบริษัท และผู้ที่ต้องการ หารายได้พิเศษทําที่บ้าน งาน Parttimeตอนเย็น หลังเลิกเรียน หลังเลิกงาน วันหยุด งานทำระหว่างเรียน หลังเลิกงาน เป็นรายได้พิเศษ รายได้เสริม เพียงแค่คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Internet ก็สามารถทำงานได้

งานเสริมรายได้ ผ่านอินเตอร์เน็ต ทำเวลาว่าง วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ รายได้ดี

นิสิต นักศึกษา พนักงานประจำ ผู้ว่างงาน ก็สามารถทำงาน part time เสาร์ อาทิตย์ อาชีพเสริม หลังเลิกงาน รายได้เสริม ระหว่างเรียน นอกเวลางาน เวลาว่าง อาชีพอิสระ รายได้พิเศษผ่านเน็ต สามารถรับไฟล์งานไปทำที่บ้านได้

หารายได้พิเศษเสาร์อาทิตย์ งานทำตอนเย็น วันหยุด งานพิเศษทำที่บ้านได้ สนใจติดต่อคุณวิกานดาค่ะ!!

งานเสริมรับมาทําที่บ้าน งาน Part Time ทำระหว่างเรียน หลังเลิกเรียน ตอนเย็น วันหยุด สำหรับ น้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่ต้องการ งาน Part Time เสาร์ อาทิตย์ หางานพิเศษทำที่บ้านได้ ทำเวลาว่าง นอกเวลางานประจำ

หางานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ งานทำตอนเย็น หลังเลิกเรียน หลังเลิกงาน สนใจติดต่อคุณวิกานดาด่วนค่ะ

หางานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ งานทำตอนเย็น หลังเลิกเรียน หลังเลิกงาน สำหรับ นิสิตนักศึกษา คนว่างงาน พนักงานบริษัท และผู้ที่ต้องการ หางานพิเศษทำที่บ้านได้ งาน Part time ทำเวลาว่าง วันหยุด ระหว่างเรียน

หางานทำระหว่างเรียน หลังเลิกเรียน วันหยุด งานทำที่บ้านได้ สนใจติดต่อด่วนที่คุณวิกานดา

สำหรับ น้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังต้องการ งานทำระหว่างเรียน หลังเลิกเรียน วันหยุด งานทำที่บ้านได้ งาน Part time เสาร์อาทิตย์ ทำเวลาว่าง ตอนเย็น วันหยุด ระหว่างเรียน เป็นรายได้พิเศษ รายได้เสริม

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เป้าหมาย คือ แรงผลักดันสู่ความสำเร็จในชีวิต


เป้าหมาย คือแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในชีวิต

ผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนบุคคลทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษา ไม่มีใครที่คิดอยากจะเป็นลูกน้องคนอื่นเขา ส่วนมากอยากเป็นเจ้านายตัวเองมากกว่า บางท่านบอกว่ามีธุรกิจส่วนตัวทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นกิจการของเราเอง ผมเองก็ฝันเช่นนั้น แต่เมื่อเรามองมาที่ตัวเราดูอีกครั้งคำถามก็เกิดขึ้นว่าทำไม… เราไม่มีอย่างเขา ไม่มีเงินทุน ไม่มีอะไรเลย ผิดครับเรายังมีสองมือสองเท้าและสมองที่คิดอะไรใหม่ๆ ได้ ผมได้มีโอกาสเข้าอบรมโครงการ smartCPN โดย อ.อำนาจ ทัศนียกุล อาจารย์บอกว่าทุกๆ คนมีศักยภาพเท่าเทียมกันเพียงแค่เราไม่ดึงมันมาใช้ การที่จะดึงศักยภาพมาใช้นั้นเราต้องอาศัยแรงดึง แรงดึงในที่นี้นั่นก็คือเป้าหมาย ทุกคนจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเป้าหมาย ดังนั้นเราควรค้นหาเป้าหมายของเราให้เจอแล้วรีบลงมือทำโดยเร็ว เพราะโอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าเอาไว้และทำมันให้สำเร็จ
เป้าหมายความสำเร็จในชีวิต

การกำหนดเป้าหมายตามหลัก SMART Goal ประกอบด้วย

S = Specific คือ เป้าหมายควรมีความชัดเจน เช่น กำหนดเป้าหมายว่า (ฉันจะลดน้ำหนัก) เปรียบเทียบกับ “ฉันจะวิ่งวันละห้ากิโลเมตร” เป้าหมายแบบไหนจะชัดเจนกว่ากัน
M = Measuradle คือ เป้าหมายนั้นจะต้องวัดผลได้ เช่น หากเรากำหนดเป้าหมายว่า “ฉันต้องการอ่านหนังสือ” ซึ่งยังไม่สามารถวัดผลได้แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น “ฉันต้องการอ่านหนังสือ Harry potter เล่มห้า ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 896 หน้า ให้จบภายในหนึ่งเดือน ” เห็นไหมล่ะครับว่าเป้าหมายแบบไหนจะวัดผลได้ง่ายกว่ากัน
A = Attainable คือ เป้าหมายต้องอยู่ในวิสัยที่ทำได้จริง เช่น “ฉันจะลดน้ำหนักให้ได้สิบกิโลกรัมภายในหนึ่งสัปดาห์” ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเราคงไม่สามารถไปบังคับร่างกายได้ขนาดนั้น แต่เราควรตั้งเป้าหมายใหม่ว่า “ฉันจะลดน้ำหนักให้ได้หนึ่งกิโลกรัมภายในหนึ่งสัปดาห์”
R = Realistic คือ เป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ของตัวเรา ไม่ควรหักดิบ เช่น หลังเลิกงานเรามักจะเล่นอินเทอร์เน็ต 3-4 ชั่วโมงหากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมก็อาจตั้งเป้าหมายว่า “ฉันจะลดชั่วโมงการเล่นอินเทอร์เน็ตลง และใช่เวลาที่ลดลงไปออกกำลังกาย” แล้วก็ค่อยๆ ปฏิบัติจนในที่สุดก็สามารถทำได้โดย “แต่ละวันใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตไม่เกินหนึ่งชั่วโมง” นอกจากได้เล่นอินเตอร์เน็ตแล้วยังได้สุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย
T = Timely คือ เป้าหมายต้องมีการกำหนดเวลาแน่นอน หากไม่มีกรอบเวลาก็จะทำให้ความมุ่งมั่นลดลง เพราะมัวแต่คิดว่าจะเริ่มทำเมื่อไหร่ก็ได้
คงมีบางท่านเตรียมการกำหนดเป้าหมายตามหลัก SMART Goal แล้วใช่มั้ยครับ การที่ใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน หรือในธุรกิจส่วนตัวผมมองว่าคนๆ นั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำตามแผนที่กำหนดเอาไว้อย่างแน่นอน และหวังว่าท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มทำอะไร ผมแนะนำเลยครับว่าให้เริ่มในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วกำหนดเป้าหมายให้มันชัดเจนเลยครับ ที่มา : www.gotoknow.org/blogs และ โครงการพัฒนาบุคลากร smartCPN โดย อ.อำนาจ ทัศนียกุล