วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รับคนพิการประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิตพื้นที่จ. ระนอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆรับคนพิการประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิตพื้นที่จ. ระนอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2558 สนใจงานราชการ เปิดโอกาสสำหรับคนพิการได้มีงานทำ (งาน part time, งานเสริมอื่นๆ คลิ๊ก)
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง เปิดสอบพนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) สมัคร19-26ต.ค.2558 กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ           
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง 
อัตราเงินเดือน :    11280 บาท 
ประเภท :    บริการ 
จำนวนตำแหน่งว่าง :    
1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ  
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ 
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ  
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office  


เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 Download รายละเอียดประกาศ [ File แนบ ]

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น