วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีปลูกกล้วยไม้


วิธีปลูกกล้วยไม้ จะทำอย่างไรให้กล้วยไม้ออกดอกบานสะพรั่งแล้วอยู่กับเราได้นานๆ ปลูกอย่างไรให้ถูกวิธี กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆ วันนี้ลองมาศึกษาวิธีการปลูกกล้วยไม้อย่างถูกต้องเหมาะสมกันดีกว่าการปลูกกล้วยไม้มีด้วยกันอยู่ 3 วิธี คือ
1. การปลูกลูกกล้วยไม้ขนาดเล็ก ให้ปลูกในกระถางดินเผาที่มีขนาด 4-6 นิ้ว ที่รองก้นกระถางด้วยถ่านสูงจนเกือบถึงขอบกระถาง และโรยทับด้วยออสมันด้าหนาประมาณ 1 นิ้วหรือให้ออสมันด้าต่ำกว่าขอบกระถางประมาณครึ่งนิ้ว ใช้ไม้ที่มีลักษณะกลมเจาะผิวหน้าออสมันด้าให้เป็นรูลึกและกว้างพอสมควร จากนั้นใช้ปากคีบคีบลูกกล้วยไม้เบา ๆ เอาส่วนรากของลูกกล้วยไม้หย่อนลงไปในรูที่เจาะไว้โดยให้ยอดกล้วยไม้ตั้งตรง แล้วกลบด้วยออสมันด้าอีกทีหนึ่ง หรือจะปลูกในกระถางหมู่ก็ได้
การปลูกกล้วยไม้
การปลูกกล้วยไม้

2. การปลูกลูกกล้วยไม้ขนาดใหญ่ ให้ปลูกในกระถางที่มีขนาด 1 นิ้ว ค่อยๆ แคะออสมันด้าในกระถางตามแนวตั้งออกมาใช้นิ้วมือรัดเส้นออสมันด้าให้คงเป็นรูปตามเดิม ค่อยๆ แบะออสมันด้าให้แผ่บนฝ่ามือ จากนั้นนำลูกกล้วยไม้ที่เตรียมไว้วางทับลงโดยให้โคนต้นลูกกล้วยไม้อยู่ในระดับผิวหน้าตัดของออสมันด้าพอดี จากนั้นรวบออสมันด้าเข้าหากันแล้วนำไปใส่ลงกระถาง
3. การปลูกกล้วยไม้ลงในกระเช้า เมื่อลูกกล้วยไม้มีรากที่แข็งแรง หรือมีใบยาวประมาณ 2 นิ้ว หรือระยะการปลูกประมาณ 6-7 เดือน ให้นำลงปลูกในกระเช้าไม้ที่มีขนาด 3-5 นิ้ว ก่อนปลูกควรนำกระถางนิ้วแช่น้ำไว้ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นใช้นิ้วดันที่รูก้นกระถาง ให้ต้นกล้วยไม้และออสมันด้าหลุดออกมา จากนั้นนำถ่านขนาดพอเหมาะกับกระเช้าใส่ลงในช่องระหว่างออสมันด้ากับผนังกระเช้าเพื่อให้พยุงลำต้นกล้วยไม้ได้

การเกษตรเรื่องภาชนะปลูกกล้วยไม้


การเกษตรเรื่องภาชนะปลูกกล้วยไม้
วิธีการปลูกกล้วยไม้เป็นปัจจัยสำคัญในการบังคับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ถ้าใช้วิธีการปลูกที่ไม่เหมาะสมกล้วยไม้ก็จะไม่งอกงามเท่าที่ควร ดังนั้นควรเลือกภาชนะปลูกและเครื่องปลูกรวมทั้งวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับกล้วยไม้ชนิดต่างๆ นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ายิ่ง ดังนั้นจึงควรจัดภาชนะปลูกให้เหมาะกับการเจริญของรากกล้วยไม้แต่ละประเภท ภาชนะสำหรับปลูกกล้วยไม้มีหลายชนิด ดังนี้
กระถางกล้วยไม้
กระถางกล้วยไม้

1. กระถางดินเผาทรงเตี้ย เป็นกระถางดินเผาขนาดปากกว้าง 4-6 นิ้ว สูง 2-4 นิ้ว เจาะรูที่ก้นและรอบกระถาง เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศ จำพวก กล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง การปลูกไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปลูก ใส่แค่ถ่านไม้และมะพร้าวสับวางให้โปร่งก็พอ วางต้นกล้วยไม้กลางกระถางแล้วใช้เชือกหรือลวดเส้นเล็กๆ ผูกติดกับก้นกระถาง
กระถางกล้วยไม้
กระถางกล้วยไม้

2. กระถางดินเผาทรงสูง เป็นกระถางดินเผาขนาดปากกว้าง 3-4 นิ้ว สูง 4-5 นิ้ว เจาะรูที่ก้นและรอบกระถางแต่รูน้อยกว่ากระถางทรงเตี้ย เหมาะกับกล้วยไม้ที่ต้องการเครื่องปลูกหรือกล้วยไม้รากกึ่งอากาศ จำพวก คัทลียา หวาย โดยปลูกด้วยกาบมะพร้าวอัดเรียงตามแนวตั้งจนแน่นยึดรากและโคนกล้วยไม้ตรงกลางกระถางให้แน่น
กระถางกล้วยไม้
กระถางกล้วยไม้

3. กระเช้าไม้สัก ทำจากไม้สักหรือไม้ชนิดอื่น นิยมทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีขนาดตั้งแต่ขนาด 4×4 นิ้ว ถึง 10×10 นิ้ว เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศมีต้นใหญ่ รากใหญ่ จำพวก กล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง การปลูกด้วยกระเช้าไม้สักภายในไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปลูกมาก ใส่แค่เพียงถ่านไม้ 2-3 ก้อนวางให้โปร่งก็พอ วางต้นกล้วยไม้กลางกระถางแล้วใช้เชือกหรือลวดเส้นเล็กๆ ผูกติดกับก้นกระเช้า
กระถางกล้วยไม้
กระถางกล้วยไม้

4. กระเช้าพลาสติกมีสีดำ ราคาถูก มีหลายแบบและหลายขนาด แต่ที่นิยมใช้มี 2 ขนาด คือ ขนาดทรงเตี้ยใช้ปลูกกล้วยไม้แวนด้า และ ขนาดทรงสูงใช้ปลูกกล้วยไม้หวาย
กระถางกล้วยไม้
กระถางกล้วยไม้

5.กระถางดินเผามีรูก้นกระถาง เป็นกระถางดินเผาชนิดเดียวกับที่ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไปมีรูระบายน้ำอยู่ที่ก้นกระถางเพียงรูเดียว ทั้งแบบทรงสูงทั่วไปและแบบทรงเตี้ย นิยมใช้ปลูกกล้วยไม้ที่มีระบบรากแบบรากกึ่งดิน จำพวก กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี สกุลเอื้องพร้าว สกุลคูลู และสกุลสเปโธกล๊อตติส
กล้วยไม้บนท่อนไม้
กล้วยไม้บนท่อนไม้

6. ท่อนไม้ที่มีเปลือก โดยผูกกล้วยไม้ติดกับท่อนไม้ที่มีเปลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว ยาวประมาณ 1 ฟุต ปลายหนึ่งของท่อนไม้ยึดติดกับลวดใว้สำหรับแขวนกับราว เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศ จำพวก กล้วยไม้สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง สกุลแวนด้า
กล้วยไม้บนต้นไม้
กล้วยไม้บนต้นไม้

7. ต้นไม้ใหญ่ โดยการปลูกยึดติดกับต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศและรากกึ่งอากาศ จำพวก กล้วยไม้สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง สกุลหวาย โดยช้กาบมะพร้าวและลวดเป็นตัวยึดเกาะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น