วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เป้าหมาย คือ แรงผลักดันสู่ความสำเร็จในชีวิต


เป้าหมาย คือแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในชีวิต

ผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนบุคคลทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษา ไม่มีใครที่คิดอยากจะเป็นลูกน้องคนอื่นเขา ส่วนมากอยากเป็นเจ้านายตัวเองมากกว่า บางท่านบอกว่ามีธุรกิจส่วนตัวทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นกิจการของเราเอง ผมเองก็ฝันเช่นนั้น แต่เมื่อเรามองมาที่ตัวเราดูอีกครั้งคำถามก็เกิดขึ้นว่าทำไม… เราไม่มีอย่างเขา ไม่มีเงินทุน ไม่มีอะไรเลย ผิดครับเรายังมีสองมือสองเท้าและสมองที่คิดอะไรใหม่ๆ ได้ ผมได้มีโอกาสเข้าอบรมโครงการ smartCPN โดย อ.อำนาจ ทัศนียกุล อาจารย์บอกว่าทุกๆ คนมีศักยภาพเท่าเทียมกันเพียงแค่เราไม่ดึงมันมาใช้ การที่จะดึงศักยภาพมาใช้นั้นเราต้องอาศัยแรงดึง แรงดึงในที่นี้นั่นก็คือเป้าหมาย ทุกคนจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเป้าหมาย ดังนั้นเราควรค้นหาเป้าหมายของเราให้เจอแล้วรีบลงมือทำโดยเร็ว เพราะโอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าเอาไว้และทำมันให้สำเร็จ
เป้าหมายความสำเร็จในชีวิต

การกำหนดเป้าหมายตามหลัก SMART Goal ประกอบด้วย

S = Specific คือ เป้าหมายควรมีความชัดเจน เช่น กำหนดเป้าหมายว่า (ฉันจะลดน้ำหนัก) เปรียบเทียบกับ “ฉันจะวิ่งวันละห้ากิโลเมตร” เป้าหมายแบบไหนจะชัดเจนกว่ากัน
M = Measuradle คือ เป้าหมายนั้นจะต้องวัดผลได้ เช่น หากเรากำหนดเป้าหมายว่า “ฉันต้องการอ่านหนังสือ” ซึ่งยังไม่สามารถวัดผลได้แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น “ฉันต้องการอ่านหนังสือ Harry potter เล่มห้า ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 896 หน้า ให้จบภายในหนึ่งเดือน ” เห็นไหมล่ะครับว่าเป้าหมายแบบไหนจะวัดผลได้ง่ายกว่ากัน
A = Attainable คือ เป้าหมายต้องอยู่ในวิสัยที่ทำได้จริง เช่น “ฉันจะลดน้ำหนักให้ได้สิบกิโลกรัมภายในหนึ่งสัปดาห์” ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเราคงไม่สามารถไปบังคับร่างกายได้ขนาดนั้น แต่เราควรตั้งเป้าหมายใหม่ว่า “ฉันจะลดน้ำหนักให้ได้หนึ่งกิโลกรัมภายในหนึ่งสัปดาห์”
R = Realistic คือ เป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ของตัวเรา ไม่ควรหักดิบ เช่น หลังเลิกงานเรามักจะเล่นอินเทอร์เน็ต 3-4 ชั่วโมงหากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมก็อาจตั้งเป้าหมายว่า “ฉันจะลดชั่วโมงการเล่นอินเทอร์เน็ตลง และใช่เวลาที่ลดลงไปออกกำลังกาย” แล้วก็ค่อยๆ ปฏิบัติจนในที่สุดก็สามารถทำได้โดย “แต่ละวันใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตไม่เกินหนึ่งชั่วโมง” นอกจากได้เล่นอินเตอร์เน็ตแล้วยังได้สุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย
T = Timely คือ เป้าหมายต้องมีการกำหนดเวลาแน่นอน หากไม่มีกรอบเวลาก็จะทำให้ความมุ่งมั่นลดลง เพราะมัวแต่คิดว่าจะเริ่มทำเมื่อไหร่ก็ได้
คงมีบางท่านเตรียมการกำหนดเป้าหมายตามหลัก SMART Goal แล้วใช่มั้ยครับ การที่ใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน หรือในธุรกิจส่วนตัวผมมองว่าคนๆ นั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำตามแผนที่กำหนดเอาไว้อย่างแน่นอน และหวังว่าท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มทำอะไร ผมแนะนำเลยครับว่าให้เริ่มในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วกำหนดเป้าหมายให้มันชัดเจนเลยครับ ที่มา : www.gotoknow.org/blogs และ โครงการพัฒนาบุคลากร smartCPN โดย อ.อำนาจ ทัศนียกุล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น