วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ธนาคารออมสิน รับสมัครงานออนไลน์ [Government Saving Bank] ปีงบประมาณ 2557


ธนาคารออมสิน รับสมัครงานออนไลน์ [Government Saving Bank]คุณสมบัติผู้สมัคร ใครที่กำลังมองหางานทำ อยากทำงานธนาคาร หางานประจำ หรือหางาน Parttime วันนี้ทางเว็บไซด์แนะนำสมัครงานออนไลน์ ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารของรัฐที่มีความมั่นคง
  ๑. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
  ๒. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
  ๓. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  ๔. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สมัครทางออนไลน์:  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ติดต่อบริษัท
ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่http://www.gsb.or.th/job/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น