วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลักการเขียน Resume สำหรับการสมัครงาน


คำว่า "Resume" เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า Summary โดยแปลเป็นไทยได้ว่า "สรุป" หรือ "ย่อ" นั่นเอง
นอกจากคำนี้แล้ว ยังมีการใช้คำอื่นๆ ที่ให้ความหมายเดียวกันอีกหลายคำ เช่น ในอเมริกาจะใช้คำว่า Personnal Data, Data Sheet, Bio-Data และที่อังกฤษใช้ คำว่า Cirriculum Vitae (CV) เป็นต้น

Resume เป็นเอกสารประวัติย่อของผู้สมัครงาน ซึ่งบอกให้ทราบถึงประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และประวัติส่วนตัวในรูปแบบย่อๆ คัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ
และเป็นประโยชน์ในการสมัครงานเท่านั้น การเขียน Resume จึงต้องใช้ถ้อยคำหรือข้อมูลที่กระชับเป็นอย่างมาก

โดยทั่วไป Resume ควรมีลักษณะเด่นดังนี้
1. เป็นข้อมูลโฆษณาตัวเองในแง่มุมที่เป็นจริงเท่านั้น
2. แสดงถึงความถนัด ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับตำแหน่งงานที่จะสมัคร
3. เป็นการใช้ถ้อยคำที่สั้นและดึงดูดความสนใจจากนายจ้างได้เป็นอย่างดี
4. เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ ความสามารถพิเศษ และวัตถุประสงค์ของผู้สมัครงาน ซึ่งจะชักจูงนายจ้างให้เกิดความสนใจในตัวผู้สมัครงาน ซึ่งจะนำไปสู่การนัดสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไป

อย่าลืมว่า บริษัทที่คุณจะสมัครงานนั้น ไม่ได้มีผู้สมัครแค่คนเดียว จะทำอย่างไรเพื่อให้ resume ของคุณโดดเด่น น่าสนใจที่สุด มีข้อควรตระหนักดังนี้
- นายจ้างจะไม่อ่านทั้งหมด แต่จะใช้วิธี scan
- สิ่งแรกที่นายจ้างจะอ่านคือ หัวเรื่อง (Title)
- หลังจากนั้นจะอ่าน วัตถุประสงค์ (Objective)
- พิจารณาสถานที่ที่คุณสามารถไปทำงานได้
- สุดท้ายจะพิจารณาประสบการณ์ในการทำงานและเกรดเฉลี่ย (GPA)

เมื่อ Scan แล้วเกิดความสนใจ จึงจะอ่านต่อ ซึ่งเนื้อหาที่จะอ่านต่อ มีดังนี้
- Cover Letters (จดหมายปะหน้า)
- สาขาที่คุณเรียนมา วิชาความรู้ การอบรมต่างๆ
- รางวัลที่เคยได้รับ ข้อมูลส่วนตัวและงานอดิเรก
- ความสามารถพิเศษ ความสามารถทางภาษา ทักษะทางคอมพิวเตอร์และด้านต่าง ๆ
- เนื้อหารายละเอียด

และถ้าเป็นไปได้ Resume ควรเป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคุณในกรณีที่นายจ้างเป็นชาวต่างชาติ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น