วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศรับด่วนมากๆ Big C Mini เปิดรับสมัครงาน pat time / full time จำนวนหลายอัตรา


ประกาศรับด่วนมากๆ Big C Mini เปิดรับสมัครงาน pat time / full time จำนวนหลายอัตรา ตามที่ทราบกันอยู่แล้วบิ๊กซีมินิเป็น super market ขนาดกลางที่มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะนี้กำลังขยายกิจการ ขยายสาขาอีกหลายแห่ง ทางบริษัทฯ จึงประกาศรับสมัครพนักงานทั้งทำงานเต็มเวลา [full-time] และชั่วคราว [part-time] รายได้ดี สวัสดีการดี สนใจสมัครที่นี่

Big C Mini เปิดรับสมัครงาน pat time / full time หลายอัตรา ดังนี้

ผู้จัดการร้านฝึกหัด
วุฒิ ม.6 -ปริญญาตรี

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด
วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี

พนักงานประจำ/พนักงานธุรการ
อายุ 18 ปี
วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า

นักเรียน/นักศึกษาpart-time
ทำงานวันละ 4 ชม.
อายุ 16-25 ปี
กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย
หรือระดับ ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
**ค่าเบี้ยเลี้ยงเริ่มต้น 35-40 บาท/ชม.

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน
*คุณสมบัติทุกตำแหน่ง : บุคลิกดี ซื่อสัตย์ รักการบริการ  มีความพร้อมก้าวหน้าในงานอาชีพ
และหากมีประสบการณ์ร้านค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
โบนัส                                      ค่ารักษาพยาบาล                               เงินเกษียนอายุ
ค่าอาหาร                                ประกันชีวิตกลุ่ม                                 เครื่องแบบพนักงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ             เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีอุทกภัย          ของเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โทร.08-4752-3389,08-3087-8377
ภาคกลางตอนบน โทร.08-9032-7663
ภาคตะวันออก โทร.08-4946-4420
www.bigc.co.th,www.jobbkk.com,www.jobpub.com 
E-mail : mbc_recruit@bigc.co.th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น