วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

อาชีพสำหรับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

1
Advertisements / พื้นที่โฆษณา
รักอาชีพ : สำนักศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดสรรเม็ดเงินช่วยสังคมผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ที่สนใจและผู้ด้อยโอกาสเพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในทุกปีนั้น สำหรับปี 2554 ได้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมหลักสูตร “เพ้นท์กล่องไม้" ให้ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลังพ้นโทษ
งาน 'เพ้นท์กล่องไม้' อีกหนึ่งอาชีพผู้ด้อยโอกาส

อาชีพสำหรับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ เป็นงานเพ้นท์กล่องลวดลายสวยๆ สำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสในการทำธุรกิจ สามารถสร้างอาชีพเสริมด้วยสองมือง่ายๆ วันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้พยายามถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพสำหรับผู้ต้องขัง นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ได้มีอาชีพ และรายได้อ.เยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล มสธ. กล่าวว่า มสธ.เลือกที่จะเข้าไปถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพผู้ต้องขัง เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความจำกัดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสังคมภายนอก หากนำความรู้ที่ใช้เป็นอาชีพได้ไปถ่ายทอดให้ ก็จะเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ อีกทั้งพิจารณาแล้วว่าต้นทุนการผลิตโดย 1 กล่องไม่เกิน 100 บาท แต่สามารถขายได้ที่ราคา 200-300 บาท

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมดังกล่าว มสธ. ได้รับการสนันสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้

นางสิริพร ชูติกุลัง ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมเราจะพิจารณาจากประวัติเดิม ความถนัด ความสนใจ และความสามารถเป็นหลัก

ด้าน น.ส.เหลือง (นามสมมติ) หนึ่งในผู้ต้องขังที่สนใจเรียนรู้การเพ้นท์กล่องไม้กล่าวว่า เหลือเวลาอีกไม่ถึงปีจะพ้นโทษ ยังกังวลว่าจะออกไปประกอบอาชีพอะไรดี เมื่อรู้ว่าจะมีหลักสูตรเพ้นท์กล่องไม้จึงสนใจ เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบในงานศิลปะอยู่แล้ว เมื่อได้เรียนรู้วิธีการก็คิดว่าน่าจะนำไปใช้ทำเป็นอาชีพหารายได้โดยสุจริตในอนาคต

และ มสธ. ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมอีกหลากหลายที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป สนใจสอบถามที่สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 

โทร.02 -504 -7715 -16
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น