วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานประจำสำนัก จ.ส.ท. จำนวน 20 อัตรา


รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานประจำสำนัก จ.ส.ท. จำนวน 20 อัตรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 ใครสนใจสมัครงานราชการผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา

สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งว่างครั้งแรก 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://lgp.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น