วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

SCG รับด่วนมากๆ ตำแหน่ง (SCG_CBM) HR Officer


SCG รับด่วนมากๆ ตำแหน่ง (SCG_CBM) HR Officer ทำงานด้านเอกสาร รับเพิ่มจำนวน 1 อัตรา หากสนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครได้โดยตรง แอดมินเพจ Part time งานเสริม เป็นเพียงผู้นำสื่อการรับสมัครงานจากข้อมูล http://www.jobtopgun.com/ ลงวันที่ 11/2/59 มาช่วยเผยแพร่เท่านั้นค่ะความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility)

1. ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลJD พนักงานในระบบให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานในระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. ดูแลงานข้อมูลกำลังพลประจำเดือน,Manpower Model และผังการบริหารงาน
4. ดูแลงานการทำ Addition/ Deduction เงินให้กับพนักงาน และประสานงานกับทางบัญชี Payroll
และHR โรงงาน ในการทำจ่าย / หักเงิน พนักงาน เป็นประจำทุกเดือน
5. ดูแลงานบริหารผลตอบแทนให้กับพนักงานตามระเบียบบริษัท
6. รับผิดชอบการทำข้อมูลและนำส่งประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน และประสานงานเกี่ยวกับงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ
7. จัดเตรียมข้อมูลการประชุมต่างๆ
8. ประสานงานและติดตามการขอข้อมูลด้าน HR กับบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
9. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง  (Job Specifications)
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา รัฐศาสตร์ / จิตวิทยา / สังคมศาสตร์ / นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีผลสอบ TOEIC550 คะแนนขึ้นไป
3. มีความละเอียดรอบคอบสูงชอบการทำงานเกี่ยวกับข้อมูล มีความคิดเป็นระบบและสามารถเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการระบบฐานข้อมูลได้
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน :งานประจำ
จำนวน :1 อัตรา
เพศ :ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) :ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ :0 - 2 ปี
การศึกษา :ปริญญาตรี

คณะ : รัฐศาสตร์
สาขา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ :จังหวัด : กทม.
อำเภอ/เขต : กทม. (บางซื่อ)
ประกาศงาน :10/02/2559
ชื่อผู้ติดต่อ :SCG Recruitment Center
ที่อยู่ :1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand
โทรศัพท์ :0-2586-4444 Ext. 6065
โทรสาร :-
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่ใช้ Super Resume (ประวัติย่อ) เท่านั้น
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครงานได้ที่ บันทึกการสมัครงาน
หากยังไม่มี Super Resume คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น