วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

CAT กสทเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม จำนวน 33 อัตรา


CAT กสทเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม จำนวน 33 อัตรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยผู้ที่ผ่านและรับเข้าบรรจุเป็นพนักงานจะต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ หรือสามารถทำงานเป็นกะได้ สนใจอ่านรายละเอียดด้านในได้ค่ะ เว็บงาน part time เป็นเพียงสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้เท่านั้นไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ CAT แต่อย่างใดประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
จำนวน 33 อัตรา 
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
ตลอดเวลาในช่วงรับสมัคร
---------------------------------

*** เพิ่มเติมประกาศฯ - สำหรับผู้สมัครข้อ 5 (ต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และ/หรือสามารถเข้าทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้) 

http://www.cattelecom.com/web_data/uploads/download/201508/20150819151415_1.pdf

http://www.thaijobsgov.com/jobs=27935


*** เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัคร ขอให้ศึกษารายละเอียดในประกาศฯให้เข้าใจ
      เพื่อลดการผิดพลาด จนส่งผลถึงการพลาดโอกาส***

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น