วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งานราชการ/งานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2558 : ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ม.ค. -20 ก.พ. 2558งานราชการ/งานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2558 : ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน วันที่ 22 ม.ค. -20 ก.พ. 2558 เป็นงานที่ให้สวัสดิการที่ดี งานมั่นคง อาชีพรายได้ดี เป็นงานที่หากใครต้องการที่จะมีความก้าวหน้า มีชีวิตที่ดี สามารถติดต่อสมัครสอบได้แล้ว“ไปรษณีย์ไทย”

ลิงค์: http://iqepi.com/26526/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 10,740-15,890
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 20 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงาน – ประกาศรับสมัครงาน
วันที่รายการ
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดต่าง ๆ จำนวน 8 อัตรา 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายระบบควบคุมภายใน 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายสุขภาพและอนามัย 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ และมีใบ กว. เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
22 ม.ค. 58 – 20 ก.พ. 58รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง 
ดาวน์โหลดข้อมูล 
 
สมัค
วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น