วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

CAT (กสท) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 121 อัตรา หมดเขต 30 มกราคม 2558
CAT (กสท) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 121 อัตรา หมดเขต 30 มกราคม 2558 ใครสนใจที่อยากทำงานที่มีความมั่นคง สวัสดิการดี ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโปรดเข้ามาสมัครได้แล้ววันนี้ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/ 


บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัดเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 121 อัตรา 2558

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 121 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มกราคม 2558

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวน 44 อัตรา และส่วนภูมิภาค จำนวน 77 อัตรา

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ รวมจำนวน 121 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- เกรดเฉลี่ยสถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.75
- เกรดเฉลี่สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.0
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มกราคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ส่วนกลาง
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ส่วนภูมิภาค
บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัดเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 121 อัตรา 2558
 หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น