วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ด่วนมาก...ร้าน 7-11 สาขาเทอดไท 21 รับสมัครพนักงาน จำนวน 10 อัตราด่วนมาก...ร้าน 7-11 สาขาเทอดไท 21 รับสมัครพนักงาน จำนวน 10 อัตรา

รับทั้ง Full Time (เต็มตัว) และ Part Time (ช่วงเวลา) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์, ทางร้านจะอบรมในการปฏิบัติงานให้ได้ 

รับทั้ง Full Time (เต็มตัว) และ Part Time (ช่วงเวลา) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์, ทางร้านจะอบรมในการปฏิบัติงานให้ได้ 
**** ผู้สมัครควรจะมีสถานที่พักอาศัยบริเวณใกล้ร้าน เช่น ท่าพระ, จรัลสนิทวงศ์(ช่วงต้น ๆถึงช่วงกลาง ๆ), วงเวียนใหญ่, เพชรเกษม(ช่วงต้น ๆ), ลาดหญ้า, คลองสาน, ดาวคะนอง, เอกชัย(ช่วงต้น) หรือหากเป็นบริเวณอื่นก็ได้หากท่านมีความต้องการย้ายสถานที่พักมาบริเวณร้าน ฯลฯ 

วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช.... มีบุคคลค้ำประกัน,..... ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตั้งใจศึกษางานและการปฏิบัติงาน, เงินเดือนขั้นต้น+ตามความสามารถ, สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
1) โทร. 086-881-7848 
2) โทร. 083-688-2357 
2) กรอกใบสมัครได้ที่ร้าน (ตามรายละเอียดด้านล่าง) 

7-11 สาขาเทอดไท 21 ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดกลาง ตลาดพลู, 
รถเมล์สายที่ผ่าน สาย 4, 9, 43, ปอ.4, 111, 175, รถซุบารุเล็ก (หลายสาย) 

โดยนำเอกสารดังนี้มาด้วย 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ (ของผู้สมัคร) 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (ของผู้สมัคร) 
3. สำเนาคุณวุฒิจบการศึกษา (ของผู้สมัคร) 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ของผู้ค้ำประกัน) 
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (ของผู้ค้ำประกัน)
เงินเดือนประมาณ: ขั้นต่ำ+ตามความสามารถ 
ระดับการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น