วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับสมัคร-งานพาร์ไทม์ มากกว่า 50 อัตรา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

รับสมัคร-งานพาร์ทไทม์ 2556-7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับพนักงานกว่า 50 อัตรา 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและบันเทิง ต้องการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่ พนักงานบริการประจำเทศกาล Beer Garden พนักงาน Part-Time เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ และอีกมากมาย


รับสมัคร-งานพาร์ทไทม์ 2556-7 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับพนักงานกว่า 50 อัตรา 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา 
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
– บุคลิกหน้าตาดี
– มีประสบการณ์ตรงในสายงานการขายพื้นที่เช่า เช่น ศูนย์การค้า หรือในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– มีความคล่องตัว มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

2. พนักงานบริการประจำเทศกาล Beer Garden รัชโยธิน อเวนิว ไม่จำกัดอัตรา    เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา 
- เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
– บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
– สะดวกทำงานช่วงเวลา 16.00 – 02.00 น. ณ รัชโยธินอเวนิว
– อัตราค่าจ้าง 270 บาทต่อวัน ไม่รวมรายได้อื่น ๆ

3. พนักงาน Part-Time ประจำฝ่ายโรงภาพยนตร์ สาขากำแพงเพชร 20 อัตรา  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา 
- เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ 18-25 ปี
– บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ยิ้มแย้มแจ่มใส คล่องแคล่ว
– มีเวลาทำงานสัปดาห์ละ 4-6 วัน วันละ 4–7ชั่วโมง
– สามารถเข้างานเป็นกะและเลิกงานดึกได้
– มีความสะดวกในการเดินทาง

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน ประจำสาขารัชโยธิน แฟชั่นไอส์แลนด์, เอสพลานาด รัชดาฯ  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา 
- เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ
– มีประสบการณ์ในสายงานประมาณ 2 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้ดี

5. ช่างประจำแผนกห้องฉาย สาขากำแพงเพชร 3 อัตรา  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา 
- เพศชาย อายุ 22-27 ปี ไม่มีภาระทางการทหาร วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
– บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถเข้างานเป็นกะ และเลิกงานดึกได้ มีความสะดวกในการเดินทาง
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน

6. Local Area Marketing (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 10 อัตรา  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา 
- เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในด้านการวางแผนการตลาด และสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจบันเทิงและใกล้เคียง
– บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีความคิดสร้างสรรค์
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

7. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ (Internal Audit Manager) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา 
- เพศชาย/หญิง อายุ 27-30 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารการตรวจสอบ การวางแผนงานและการวิเคราะห์ และการจัดทำข้อมูล
– มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

8. เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายตรวจสอบ (Internal Audit) 2 อัตรา  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา 
- เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– มีความรู้ความสามารถในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
– มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์และการประเมินผล
– มีความอดทน หนักแน่น มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ

9. ผู้จัดการสาขา ฝายโรงภาพยนตร์และเมเจอร์โบว์ล (ประจำกรุงเทพฯและต่างจังหวัด) 10 อัตรา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์บริหารงานในธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ร้านอาหาร ฯลฯ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และมีทักษะในการนำเสนอ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1839, 1839/1 – 6 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-515-5555

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น