วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อัพเดรทข่าวในวงการงานราชการ : กรมประมงเปิดสมัครสอบหลายอัตรา

อัพเดรทข่าวในวงการงานราชการ : กรมประมงเปิดสมัครสอบหลายอัตรา ข่าวงานราชการที่เปิดสมัครสอบ ล่าสุด ประจำวันนี้ (25/07/57) | กรมประมง รับสมัคร พนักงานราชการหลาย ตน.-อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ


กรมประมง รับสมัคร พนักงานราชการหลาย ตน.-อัตรา


ประกาศ กรมประมง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ
กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชื่อตำแหน่ง : สหโภชน์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการประกอบอาหารไทย จีน ฝรั่ง เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ
- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ
- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการรับสมัคร : กรมประมง รับสมัคร พนักงานราชการหลาย ตน.-อัตรา


ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
Website : http://www.fisheries.go.th/personnel/

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : “คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น