วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครช่างเทคนิค ประจำพื้นที่พัทยารับสมัครช่างเทคนิค ประจำพื้นที่พัทยา (ระบบสายเคเบิ้ล)  และตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน หากใครมีความสนใจทำงานกับบริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมบำรุงสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ติดต่อสมัครงานได้ตามรายละเอียดท้ายนี้
ลักษณะงาน :
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบดูแลงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Network) ในพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเพื่อสามารถกำจัดหรือลดสาเหตุต่าง ๆ ที่จะทำให้ระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเกิดความเสียหายอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มช่างเทคนิค (ระบบสายเคเบิ้ล) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Network)
2. รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงร่วมกับหัวหน้ากลุ่มช่างเทคนิค (ระบบสายเคเบิ้ล), ช่างเทคนิคระบบสายเคเบิ้ล) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาน้อยที่สุด
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอต่าง ๆ กับหัวหน้ากลุ่มช่างเทคนิค (ระบบสายเคเบิ้ล) หรือหัวหน้างาน (ระบบสายเคเบิ้ล) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการทำงาน
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์  เวลา 8.00 น.-17.00 น. (ประจำพื้นที่พัทยา)

 อัตรา :1 อัตรา

 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 โบนัส
 ค่าล่วงเวลา
 ค่าเดินทาง
 ประกันสุขภาพกลุ่ม (เมืองไทยประกันชีวิต), ตรวจสุขภาพประจำปี

 เงินเดือน :
 ไม่ระบุ บาท

 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย
 อายุ 21 ถึง 35 ปี
 วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไป
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักงานด้านบริการ
 สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 สามารถเริ่มงานได้ทันที และหากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 สถานที่ปฏิบัติงาน :
 ประจำพื้นที่พัทยา

 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้
 สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท

ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา : สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ
 ปีที่ก่อตั้ง : 2543
 จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน

ลักษณะธุรกิจ :
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมบำรุงสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

 ที่อยู่ : เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
 เบอร์โทรศัพท์ : 025549950 แฟกซ์ : 025549949
 อีเมล์ : y_yiwha@hotmail.com
 ติดต่อ : คุณจิรัชยา ผนึกทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น