วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รับด่วน งานกระทรวงสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลราชวิถีรับด่วน งานกระทรวงสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลราชวิถี สมัครด้วยตนเอง ณ เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 101 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
2. นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 2 อัตรา
3. เภสัชกร จำนวน 13 อัตรา
4. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
8. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
9. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
12. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
13. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา
14. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 8 อัตรา
15. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 2 อัตรา
16. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
17. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
18. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 7 อัตรา
19. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
20. พนักงานบริการ จำนวน 27 อัตรา
21. พนักงานเปล จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น