วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

สมัครทำงาน Part time-Full time ที่ MK Restaurants

Part time MK
MK RESTARANTS เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน หลายอัตรา

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้ให้บริการร้านอาหาร MK สุกี้ และร้านอาหาร ยาโยอิ (Yayoi) เริ่มแรกของ MK นั้น เปิดร้านครั้งแรกที่สยามสแควร์ เป็นร้านอาหารไทยร้านเล็กๆ ดำเนินกิจการโดย คุณป้าทองคำ เมฆโต ซึ่งซื้อกิจการมาจาก นางมาคอง คิงยี ชื่อร้าน MK ก็มาจากชื่อย่อ Makong King Yee นั้นเอง ป้าทองทำกิจการมาด้วยใจรักงาน รักการบริการ จนลูกค้าที่มาอุดหนุน ติดใจกลับมารับประทานอีก และกลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุด
MK RESTARANTS

ณ ปัจจุบัน MK มีสาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวมๆกันกว่า 300 สาขา โดยใช้หลักการบริการที่นำความพอใจ มาสู่ลูกค้าเป็นแกนนำการฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจัง และถนอมน้ำใจของลูกน้องทุกๆ คนเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่ง การตั้งหน้าตั้งตาปรับปรุงระบบงานตลอดเวลา (Continuous Improvement) การเลือกทำเลร้านที่เหมาะสม ตั้งราคาอาหารให้พอเหมาะกับกำลังทรัพย์ของคนชั้นกลางและครอบครัว เน้นการฝึกผู้จัดการที่มีความสามารถ สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานค้ำจุน MK ให้เติบโตได้อย่างแข็งแรง จวบจนทุกวันนี้ แม้แต่ญี่ปุ่น ก็มีสาขาอยู่ถึง 15 สาขาแล้วเช่นกัน

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (MK RESTARANTS)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ฝ่ายดูแลสาขา ประจำร้าน MK, YAYOI จำนวน 50 อัตรา

รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
มีค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าครองชีพ ค่ารางวัลการขาย โบนัส ชุดพนักงาน และสวัสดิการอาหาร


ผู้จัดการแผนกเดลิเวอรี่ ฝ่ายเดลิเวอรี่ จำนวน 1 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร 2 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านงานเดลิเวอรี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


Sale Catering ด่วน! ฝ่ายเดลิเวอรี่

เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายสินค้า /บริการ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขี้นไป
สามารถใช้ Ms-Office ได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี รักงานบริการลูกค้า และมีความสามารถในการพูดโน้มน้าว จูงใจได้ดี
ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)
ประจำออฟฟิต ถ.วิภาวดี ซอย 16
สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้


เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการให้บริการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 0-3 ปี


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ฝ่ายเดลิเวอรี่ จำนวน 2 คน (สังกัดโรงงานครัวกลางบางนา)

เพศชาย/หญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
วุฒิปริญญาโท ด้าน BIS / เศรษฐศาสตร์ /บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขนส่ง / งานซ่อมบำรุง หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขี้นไป.
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
เข้าใจระบบงาน ISO 9000 และ GMP เป็นอย่างดี
ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
ประจำโรงงาน ถ.บางนา-ตราด กม.18


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA) จำนวน 3 อัตรา สังกัด โรงงานบางนาตราด ( CK4.)

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science / Food Technology / Biotech หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 , GMP , HACCP
สามารถทำงานกะได้ ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)


เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่กฎหมายรับรองหรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ นำประชุม จัดทำรายงาน ประสานงาน
ประจำสำนักงานใหญ่และประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)


ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อ

เพศชาย/หญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
มีความรู้ด้าน ISO-HACCP และกฎหมายอาหาร การส่งออก-นำเข้า
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์และวางแผน และมีทักษะการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
มีความซื่อสัตย์ – ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในงานจัดซื้อ
ประจำโรงงาน ถ.บางนา-ตราด กม.18


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงานได้
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี
ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)


เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญในโปรแกรม Excel , Word , โปรแกรมสำเร็จรูป


พนักงานธุรการ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง – ประจำศูนย์ช่างซ่อมบำรุง-พระราม 4 (สุขุมวิท 26)

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาการบัญชี
ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้


ช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง – ประจำศูนย์ช่างซ่อมบำรุง-พระราม 4 (สุขุมวิท 26)

เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (เบิกค่าเดินทางได้ – มีเงินพิเศษ)
ประจำศูนย์ช่างฯ (สุขุมวิท26 /พระราม 4) ใกล้ Big-C พระราม 4
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงาน PM ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง – ประจำศูนย์ช่างซ่อมบำรุง-พระราม 4 (สุขุมวิท 26)

เพศชาย
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปวช-ปวส. ด้านไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ
มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เรียนรู้งานและพัฒนาระบบงาน
มีประสบการณ์งานด้านงานเกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
สามารถเดินทาง ต่างจังหวัดได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms-Office ได้


เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (QA) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ( Food Science ,Food Tech ,Bio Tech จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานสากลหรือระบบคุณภาพ เช่น GMP HACCP ISO9000
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือออกนอกสถานที่ได้


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบัญชี /เศรษศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป
มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้


Recruit Manager ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุ 30 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง
ประสบการณ์ในงานบุคคลไม่น้อยกว่า 7 ปี
มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี


Franchise Manager

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 30 ปี ขึ้นไป เพศชาย/หญิง
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 8 ปี
มีความคล่องตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ


พนักงานแคชเชียร์

เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.6 ปวช.,ปวส. ทุกสาขาวิชา
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
สามารถเลือกสาขาที่ปฏิบัติงานได้
มีทิปและเงินพิเศษ ทุกเดือน

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครที่ “ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์“ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 589/164 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนบางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ติดต่อ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา08:00 – 17:00น. โทร.02-836-1000 เว็บไซต์: www.mkrestaurant.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น