วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ เริ่ม 20 มกราคม 2557

ประกาศ!!! สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑. ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ อัตรา

๒. การรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชั้น ๘ (ห้อง ๓๐๘๑๗) เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

๓. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
-

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น