วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

งานราชการ : กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุ 150 อัตรา เริ่ม 6-24 มกราคม 2557

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 150 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 ม.ค.57 
ข้อมูลเพิ่มเติม www.correct.go.th


ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้อนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.

อัตราเงินเดือน :
ปวท.อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 9,540 - 11,220 บาท
ปวส. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,200 - 11,220 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 128 อัตรา
ระดับการศึกษา :- ปวท.- ปวส. - อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)
เพศหญิง ร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.

อัตราเงินเดือน :
ปวท.อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 9,540 - 11,220 บาท
ปวส. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,200 - 11,220 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปวท.- ปวส. - อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2967 3437-8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ กรมราชทัณฑ์เรือนจำ ทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ และที่เว็บไซต์ www.correct.go.th

สมัครงานเอกชนคลิ๊ก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น