วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการ "กรมการสัตว์ทหารบก" รับจำนวน 76 อัตราข่าวการรับสมัครสอบงานราชการ "กรมการสัตว์ทหารบก" รับจำนวน 76 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม  ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 งานราชการ สวัสดิการดี สนใจสมัครสอบเป็นนายทหารประทวนได้แล้ว

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราขการเป็นนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2560

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่งบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน
1. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 4 อัตรา
2. เสมียน จำนวน 2 อัตรา
3. นายสิบส่งกำลัง จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่เลี้ยงดูสุนัข จำนวน 2 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่คอกสุนัข จำนวน 2 อัตรา
6. พลขับ จำนวน 2 อัตรา
7. พลขับรถ จำนวน 7 อัตรา
8. นายสิบพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
9. ช่างยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา
10. ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา
11. ช่างเย็บหนัง จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งบรรจุรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร
1. ผู้บังคับสุนัข จำนวน 50 อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบเป็นนายทหารประทวน
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบเป็นพลอาสาสมัคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น