วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เว็บไซด์ part time นำเสนองานราชการ/งานรัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้านครหลวงรับเพิ่มหลายอัตรา


เว็บไซด์ part time นำเสนองานราชการ/งานรัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้านครหลวงรับเพิ่มหลายอัตรา ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ 
การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 114 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2559

ประกาศที่ ฝทม.6/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่งพนักงานสนาม1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 12 อัตรา
2. พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 7 อัตรา

กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
2. เพศชาย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่กรอกใบสมัคร มีสัญชาติไทย
3. พ้นพันธะทางทหารแล้ว
4. อายุไม่เกิน 28 ปี
5. ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
6. สามารถได้ยิน สื่อสาร โต้ตอบ ในระดับความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นได้
7. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 - 185 เซนติเมตร
8. ว่ายน้ำเป็น

การรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์http://www.mea.or.th/ หัวข้อรับสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

......................................................

การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 95 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559

ประกาศที่ ฝทม.5/2559 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 17 อัตรา
3. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา
4. ปริญญาตรี ทางการเลขานุการ หรือทางการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
5. ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
6. ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7. ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
8. ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
9. ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
10. ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
11. ปริญญาตรี ทางการบัญชี จำนวน 8 อัตรา
12. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 4 อัตรา
13. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจำนวน 11 อัตรา
14. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจำนวน 9 อัตรา
15. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางพาณิชยกรรม 23 อัตรา
16. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์http://www.mea.or.th/ หัวข้อรับสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น