วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานกฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.งานกฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. จำนวน 94 อัตรา หากสนใจบุคคลภายนอก สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง - ภาคกลาง สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย นนทบุรี - ภาคเหนือ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง ขอนแก่น - ภาคใต้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อำเภอเหนือคลอง กระบี่


งานอื่นๆ ที่น่าสนใจเว็บนี้ งาน part time งานเสริม


กฟผ.เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 94 อัตรา

กฟผ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 94 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 70/2559 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนชำนาญงาน และพนักงานขับเรือ จำนวน 94 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
- ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
- ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศิลธรรมอันดี
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึงระดับ ปวช.
- ผู้สมัครต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนด

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงานเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.
สถานที่รับสมัคร
- ภาคกลาง สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย นนทบุรี
- ภาคเหนือ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง ขอนแก่น
- ภาคใต้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อำเภอเหนือคลอง กระบี่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น