วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา


กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป้นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มที่ 1 
จำนวน 25 อัตรา
-ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ (15 อัตรา)
-ชกท.ส่งกำลังกระสุน (10 อัตรา)

กลุ่มที่ 2 
ชกท.ช่างอาวุธ 
จำนวน 10 อัตรา

กลุ่ม 3 
ชกท.ช่างยานยนต์
จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีรับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2541
-เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกไว้
-ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ใคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการ พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ และ ชกท.ส่งกำลังกระสุน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม, คอมพิวเตอร์ และบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ชกท.ช่างอาวุธ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยจะองเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อม และสมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น