วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศกรมชนประทานเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ในหลายกลุ่มขององค์กรเดือนตุลาคมนี้


ประกาศกรมชนประทานเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ในหลายกลุ่มขององค์กรเดือนตุลาคมนี้ ได้แก่กลุ่มงานบริการ, กลุ่มงานเทคนิค,กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มงานอื่นๆ คลิ๊กสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
กลุ่มงานบริการ
1.เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานเทคนิค
2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
3.เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
4.เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
5.นายช่างภาพ
6.นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
7.นายช่างเครื่องกล
8.นายช่างโยธา
9.นายช่างสำรวจ
10.นายช่างชลประทาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
11.นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13.วิศวกรชลประทาน

19 อัตรา

3 อัตรา
42 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
11 อัตรา
70 อัตรา
111 อัตรา
72 อัตรา

1 อัตรา

10 อัตรา
21 อัตรา

* ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์กรมชลประทาน หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” [คลิกที่นี่]โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 230 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์http://job.rid.go.th/ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น