วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำสอนหลวงพ่อ

• ทำบุญให้ครบทุกหมู่
บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์
ที่เรากระทำด้วย กาย วาจา ใจ
ทางมาแห่งบุญก็มี ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น

บุญแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ให้ผลไม่เหมือนกัน

ทำทานทำให้รวย
รักษาศีลทำให้สวย ให้หล่อ
ภาวนาทำให้ฉลาด

เราจะทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น
แล้วหวังให้ได้ผลครอบจักรวาลทั้งหมด....
ย่อมเป็นไปไม่ได้
มันต้องทำให้ครบทุกอย่าง
เหมือนการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานให้ครบทั้ง ๕ หมู่
คำสอนหลวงพ่อ (เข็มทิศชีวิต)
• เข็มทิศชีวิต
ในสังสารวัฏนี้ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ปะทะกันอยู่
ทุกอย่างตัดสินกันที่บุญ-บาป
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปว่า
ชีวิตในสังสารวัฏสิ่งที่ควรทำ คือ

ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

นี่คือคำสรุปของผู้รู้ ที่เป็นแผนผังชีวิต
หรือแผนที่ที่เราจะเดินทางในสังสารวัฏได้ดีที่สุด 
 
* ยาจริงหมอให้,ยาใจคือบุญกุศล
@ มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ( ความเกรียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ ) ความเกรียจคร้านเป็นเหตุให้ไม่สะอาด
เป็นที่มาของมลทิน,เป็นที่มาของโรคาพยาธิ,เป็นเหตุให้เกิดโรคร้ายต่างๆ,แล้วเจ็บป่วย จึงต้องไปหาหมอ,ยาจริง
หมอให้
@ ปมาโท รกฺขโต มลนฺติ.( ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา ) ผู้ที่จะรักษาจะต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะรักษาความสุขทางกาย,ทางใจ,รักษาวัตถุสิ่งของ,รักษาบุญกุศล สิ่งเหล่านี้คือยาใจ ยาใจตือบุญกุศล
การตั้งตนอยู่ในบุญกุศลคือยาใจทำให้อายุยืน 

(คำสอนหลวงพ่อ) เราใช้บุญทุกวัน

เราใช้บุญเก่าทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน
จะเรียกว่า ทุกอณูวินาทีก็ได้
ที่ยังมีเรี่ยวมีแรงสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ได้
ก็เพราะยังมีบุญเก่าปรนเปรอให้ชีวิตเป็นไป
เราใช้บุญเก่าตลอดเวลา
แต่บุญใหม่นาน ๆ ทำที มันจะไม่พอกัน
ในฐานะที่เราได้มาถึงความรู้อันบริสุทธิ์
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ก็ควรจะใช้ชีวิตในการสร้างบุญบารมีให้เต็มที่
เพราะบุญคือทุกสิ่ง และบุญให้ผลเกินควรเกินคาด
อย่างที่เราคาดไม่ถึง
(คำสอนหลวงพ่อ) กายมนุษย์เท่านั้นสร้างบารมีได้
กายมนุษย์เท่านั้นสร้างบารมีได้

เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้เต็มที่เต็มกำลัง
อย่าไปขยักขย่อน เพราะชีวิตมนุษย์สั้นนัก
ไม่ช้าเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปแล้ว
การเวียนว่ายในสังสารวัฏนี้
กายมนุษย์เท่านั้นที่สร้างบารมีได้
กายอื่น ภพอื่น ทำได้ยาก
นาน ๆ จึงจะมีปรากฏสักครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกรณียกเว้น
อย่างท้าวสักกเทวราชกับนางสุชาดาที่ได้ถวายทานกับพระอรหันต์
เราอย่าไปคิดทำอย่างนั้น เพราะมันเกิดขึ้นได้ยากมาก ๆ
ตอนนี้เรายังมีกายมนุษย์ ยังมีชีวิตอยู่
มีเรี่ยวมีแรงแค่ไหนก็สร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลัง
เมื่อไรที่บุญส่งผล เราจะปลื้ม 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น