วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เปิดสมัครสอบที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2559

เปิดสมัครสอบที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2559 สมัครผ่านเว็บไซด์ได้ 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th/ สนใจเข้ารับราชการ สวัสดิการดี ติดต่อมาสมัครภายในกำหนดนะค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2559

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dpt.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

หมวดหมู่ :: งานราชการ
ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ


ตำแหน่งงาน part time คลิ๊ก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น